piagamsekolah

Kami warga pendidik SMK Langkawi, Pulau Tuba berjanji dan beriltizam :

- Memastikan semua pelajar mendapat pendidikan terbaik mengikut aras kebolehan mereka.

- Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia.

- Memupuk minat dan memperkembangkan potensi pelajar dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.

- Mengekalkan hubungan mesra rakyat dengan semua pelanggan sekolah.